Nyheter

Nyheter ! 2017-09-14.

 

Hernansson Affärsjurister & Ekonomi Marzena Hernansson biträder framgångsrikt 20-tal klienter i tvist mot Anders Udden där QV invest … LÄS MER

 

http://www.realtid.se/utredningen-kring-de-forsvunna-pengarna-fortsatter.

 

 

http://www.realtid.se/taggar/qv-investtors, 2017-09-14 07:05

 

 

Utredningen kring de försvunna pengarna fortsätter

QV Invest och QV Svensk Hälsa vill att rekonstruktionen ska fortsätta. Samtidigt har ytterligare fordringar inkommit om totalt 23,1 miljoner kronor mot QV Svensk Hälsa och ytterligare ett 20-tal stämningsansökningar har inkommit till Stockholms tingsrätt om krav mot borgensmannen Anders Uddèn.