Medarbetare

Vi pratar Svenska, Spanska, Polska, Ryska

 

 

 

Marzena Hernansson

Jurist / Ekonom

Rättegångsombud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet

Entreprenadrättsliga området har stor erfarenhet av större projekt och är vana att arbeta som rådgivare under hela exploateringsprocessen. Marzena företräder de parter som förekommer i entreprenadprojekt såsom beställare, entreprenörer och konsulter. Bland hennes uppdragsgivare finns såväl rikstäckande aktörer som enskilda entreprenörer. Hon arbetar regelbundet med kommuner och andra offentligrättsliga personer och har stor erfarenhet av de särskilda krav som detta medför. Marzena arbetar nu huvudsakligen med ärenden inom entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling, samt Avtalsrätt ,Aktiemarknadsrätt, Bolagsrätt. Företagsöverlåtelser Företagsrekonstruktioner. Konkurser. Obeståndsrätt, Tvistelösningar, Internationell företagsbeskattning, Svensk företagsbeskattning,Transaktionsbeskattning.

Hennes starka sida är allt innom företagsekonomi,och entreprenadsrätt inom byggsektion. Dessutom har Marzena arbetat som redovisningskonsult och löneekonom från 1999.

 

Språk

Svenska

Polska

Ryska

 

Kursverksamhet

Marzena Hernansson håller kurser i entreprenadrätt, Aktiebolagslagen, Konkurslagen, AB 04/ABT 06, konsulträtt, ABK 09 och offentlig upphandling.

 

Kontaktinfo

Telefon: 0737-090105

 

E.mail:: info@sverigejurister.se