Medarbetare

Vi pratar Svenska, Spanska, Polska, Ryska

 

 

 

Marzena Hernansson

Jurist / Ekonom

Rättegångsombud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet

Entreprenadrättsliga området har stor erfarenhet av större projekt och är vana att arbeta som rådgivare under hela exploateringsprocessen. Marzena företräder de parter som förekommer i entreprenadprojekt såsom beställare, entreprenörer och konsulter. Bland hennes uppdragsgivare finns såväl rikstäckande aktörer som enskilda entreprenörer. Hon arbetar regelbundet med kommuner och andra offentligrättsliga personer och har stor erfarenhet av de särskilda krav som detta medför. Marzena arbetar nu huvudsakligen med ärenden inom entreprenadrätt, konsulträtt och offentlig upphandling, samt Avtalsrätt ,Aktiemarknadsrätt, Bolagsrätt. Företagsöverlåtelser Företagsrekonstruktioner. Konkurser. Obeståndsrätt, Tvistelösningar, Internationell företagsbeskattning, Svensk företagsbeskattning,Transaktionsbeskattning.

Hennes starka sida är allt innom företagsekonomi,och entreprenadsrätt inom byggsektion. Dessutom har Marzena arbetat som redovisningskonsult och löneekonom från 1999.

 

Språk

Svenska

Polska

Ryska

 

Kursverksamhet

Marzena Hernansson håller kurser i entreprenadrätt, Aktiebolagslagen, Konkurslagen, AB 04/ABT 06, konsulträtt, ABK 09 och offentlig upphandling.

 

Kontaktinfo

Tel: 08-580 80 685

Telefon: 0737-090105

 

E.mail:: info@sverigejurister.se

 

 

Kristoffer Attmarsson

 

Paralegal

 

kristoffer@sverigejurister.se

Erfarehet

Aktiemarknadsrätt, Bolagsrätt. Företagsöverlåtelser Företagsrekonstruktioner. Konkurser. Obeståndsrätt, Tvistelösningar, Internationell företagsbeskattning, Svensk företagsbeskattning

Transaktionsbeskattning

 

 

 

Språk

 

Svenska

Engelska

Spanska

 

 

 

Kontaktinfo

 

Telefon: 08-580 80 685

info@sverigejurister.se

Jenny Inal Altun

Researcher/Utredare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet

 

Har de senaste 10 åren arbetat som journalist, researcher. Under flera år har Jenny arbetat med att kartlägga, hantera samt strukturera stora mängder data och information. Vinnare av stora journalistpriset samt hedersomnämnd och nominerad i andra stora priser inom grävande journalistik. Jenny har nu sadlat om till juridiken.

 

Språk

 

Svenska

Engelska

 

 

Kontakt

mail: jenny@sverigejurister.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisela Arteaga Flores

 

Ekonomi & Assistent

 

ekonomi@sverigejurister.se

Milosz Jezierski

Researcher /Utredare

Erfarenhet

 

Ukonczył studia historyczne na Uniwersytecie w Białymstoku, przez wiele lat pracował w branży budowlanej w tym 2 lata w Szwecji. Zaznajomiony ze szwedzkim rynkiem prawa budowlanego. Interesuje sie social media, dziennikarstwem okazjonalnie pisze artykuły do różnych wydawnictw. Główną tematyką są tematy socjologiczne i gospodarka społeczna.

 

 

 

Språk

 

Polska

Engelska

 

 

 

Kontakt

mail: milosz@sverigejurister.se

 

Dorota Ignatowicz

 

Marknadsansvarig & Assistent

 

dorota@sverigejurister.se